Open club in de praktijk

Achter de schermen bij … Jorn Lemmerlijn (Beweegmarkt Eijsden)

Nieuws

Jorn Lemmerlijn (32) is werkzaam als Buurtcoach Sport en Gezondheid bij gemeente Eijsden-Margraten. Hij werkt als projectleider bij het project Sportdorp Eijsden-Margraten en organiseerde op zaterdag 16 september de succesvolle Beweegmarkt in Eijsden in de indoor tennishallen. Wij waren erbij, en stelden Jorn een vijftal vragen. Onder andere over de organisatie van de beweegmarkt, een sportdorp en de Open Club mogelijkheden. Maar lees zeker zijn tips en tricks voor evenementorganisatoren door!

Jorn, een beweegmarkt, wat is dat nou precies?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewegen gezond is. Maar wat is nou gezond voor je? Hoeveel, of hoe weinig, beweging heb je nodig om je gezondheid te bevorderen? En hoe fit ben je nou eigenlijk? Dit zijn de vragen die centraal staan voor de bezoekers van deze beweegmarkt. Bezoekers kunnen verschillende testen en metingen doen, waarmee ze hun gezondheid & fitheid in kaart konden brengen. Verder zijn er meer dan 40 groepen, verenigingen, organisaties of bedrijven aanwezig die hun sport- en/of beweegaanbod promoten. Tijdens de officiële opening van de beweegmarkt hebben we de resultaten van de behoeftepeiling “Bewegen 50+” bekend gemaakt, een enquête waar maar liefst 400 reacties voor zijn ingeleverd.

Die enquête, was dat de aanleiding van de beweegmarkt?

Ja, indirect wel. De beweegmarkt vormt samen met de behoeftepeiling de 0-meting en het fundament voor meer bewegen in Eijsden – Margraten. De resultaten van beide activiteiten zijn de basis voor nieuwe activiteiten en het vergroten van het beweegaanbod, maar ook het zichtbaar maken van het bestaande beweegaanbod. Een echt Sportdorp Eijsden-Margraten waarin we zo breed mogelijk beeld geven van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van sport en bewegen in de regio. Een lichamelijke beperking, blessure of ziekte vormen vaak geen belemmering om deel te nemen, dát laten we mensen inzien. De nadruk ligt dan ook op het plezier in bewegen en sporten: het gaat helemaal niet om de prestaties.

Zo’n Sportdorp, in dit geval Sportdorp Eijsden-Margraten, wat zou je daar graag in terug zien?

Hopelijk wordt het initiatief overgenomen door enthousiaste burgers en pakken zij dit op zodat er aansluiting komt op de wensen en behoeften die we in kaart gebracht hebben. Er moet niet vóór de burger gedacht worden, maar de burger moet zelf aan zet zijn. Met als ultieme doel: meer mensen in beweging krijgen door als vrijwilliger actief aan de slag te zijn.

Het past goed  het idee van een Open Club: Ik ben er van overtuigd dat beide elkaar versterken en elkaar nodig hebben. Een Open Club kan een ontmoetingsplek zijn binnen het Sportdorp welke eigen leden en buurtbewoners uitnodigt om te bewegen, betrokken te raken bij verenigingen en te blijven. Een Open Club club richt zich op meer dan alleen de sport die er normaal beoefend wordt en geeft kansen in het bewegen van en naar de accommodatie. Als burgers deze beweging gaan maken, bereiken we ons hoofddoel: meer bewegen!

What’s next? Zijn er concrete vervolgstappen om vandaag een vervolg te geven?

Ja, zeker. We gaan dieper in op het huidige aanbod en toetsen of dit goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners. We gaan op zoek naar kansen en vernieuwingen voor bestaande activiteiten en zorgen voor behoud en continuïteit. We hebben goed zicht gekregen op de kansen en mogelijkheden voor wat betreft het opstarten van nieuwe activiteiten. We gaan de inwoners van onze gemeente in beweging brengen.

Qua praktische tips: heb je do’s en dont’s voor organisatoren van andere beweegmarkten?

Belangrijk is het om op tijd te starten met de organisatie en het werven van standhouders. Verenigingen en organisaties bezoeken, de buurt in gaan en mondeling toelichting geven zorgt voor enthousiaste partijen waar je uiteindelijk samen wat mee kan opbouwen! Dat enthousiasme, van organisaties, verenigingen en bedrijven bij de organisatie, maar ook van bezoekers, viel echt op: bewegen lééft. Hou verder rekening met de indeling van de markt: bij gezondheid- en fitheidstesten wil je geen wachtrijen. Verdeel ze goed over de ruimte om dat te voorkomen. Verder is het goed om het compact te houden qua tijdsinvestering: vier uurtjes is meer dan genoeg voor een beweegmarkt.

 

 

Ook interessant

Open Club Community

We bouwen aan een Open Club Community. Een platform waar verenigingen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Wat hebben we jullie te bieden?

Lees meer

Partners

Partner worden?