Open club in de praktijk

Park de Oirsprong (Schinnen) ontvangt predicaat Open Club Limburg

Open Club

Op donderdag 22 juni hebben we aan de initiatiefgroep van Park de Oirspong in Schinnen het predicaat ‘Open Club Limburg’ uitgereikt. Een goed voorbeeld van samenwerking in onze Provincie!

Namens de iniatiefgroep werd het predicaat tijdens de officiële start van Park de Oirsprong in ontvangst genomen door de diverse gebruikers van Park de Oirsprong. Door de gemeente Schinnen werd een plaatsnaambord aangeboden voor “Park de Oirsprong”.

Ontwikkelingen in Schinnen
Adviseur Cristan Segers van Huis voor de Sport fungeert als procesbegeleider bij het creëren van meer samenwerking tussen de zes sportclubs. Onder het motto “Change before you have to” werd gekeken naar het gezamenlijk inkopen en organiseren van energie-inkoop, sponsoring, abonnementen en toernooien.

De eerste gesprekken met omliggende verenigingen zorgden voor onderling respect en begrip voor elkaar. De overtuiging ontstaat hier dat de kracht van samenwerken de weg naar de toekomst is. In 2016 besluiten de voetbalverenigingen Adveo en Schinnen om onder één dak verder te gaan, Puth komt ook al snel de gelederen versterken. Voetbalvereniging Alfa Sport werd de nieuwe naam. De samenwerking stopt hier niet, maar gaat verder! Tennisclub Oirsbeek, Handbalvereniging Zwart Wit, SVO, Omnivereniging Amstenrade en KS St. Lambertus sluiten aan. Zes verenigingen, samen goed voor drieduizend leden, pakken zich uiteindelijk samen. Zo ontstaat in de gemeente Schinnen één groot ontmoetingscentrum voor sport en cultuur, gevestigd op Park de Oirsprong.

In het verkennende voortraject, dat een half jaar duurde, zijn de eerste stappen genomen tot intensievere samenwerking, wat geleid heeft tot de eerste kostenbesparingen, maar het einde is nog lang niet in zicht. De verschillende verenigingen, die nu samen zitting nemen in een nieuw opgezette stichting, hebben de smaak te pakken en gaan voor méér samenwerking.

Park de Oirsprong: een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek
Een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek, dat had Schinnen voor ogen. De eerste concrete stappen naar een nauwe samenwerking zijn gezet door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Park de Oirsprong is daarmee een mooi voorbeeld van doorontwikkeling van een bestaand complex: door slimme verbindingen te maken en gebruik te maken van elkaars kracht, wordt er voordeel gehaald door álle betrokken partijen.

Met de missie “Zorgen dat iedereen naadloos en zorgeloos toegang heeft tot zijn of haar sport / cultuur ervaring” wordt de inwoner van de gemeente centraal gezet op het grote park. Cultuur en sport gaan hier hand-in-hand: de verschillende zalen en het café zorgen voor een veelzijdige gebruiksdoeleinden in het centraal liggende multifuncioneel centrum. Park de Oirsprong mag dan ook gezien worden als de oorsprong van veel activiteiten in de gemeente.

Open Club Limburg predicaat: goed voorbeeld
De ontwikkelingen in Schinnen sluiten nauw aan op de filosofie van Open Club Limburg, welke omschrijft dat (sport)verenigingen door samen te werken met elkaar, maar ook met andere maatschappelijke instellingen, van elkaar kunnen leren, meer voor elkaar kunnen betekenen en uiteindelijk succesvoller kunnen zijn. Daarbij worden sportaccommodaties en faciliteiten zoveel mogelijk met elkaar gedeeld en wordt er door nauwe samenwerking voordeel behaald bij inkoop en organisatie. We zien in Park de Oirsprong een uniek project in de gemeente Schinnen dat zorgt voor verbinding, verrijking en vereniging en daarmee met recht het predicaat ‘Open Club Limburg’ verdient.

Ook interessant

Open Club Community

We bouwen aan een Open Club Community. Een platform waar verenigingen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Wat hebben we jullie te bieden?

Lees meer

Partners

Partner worden?