Open club in de praktijk

Open Club Klimmen kreeg predicaat Open Club Limburg

Open Club

Op woensdag 12 april hebben we aan de ambassadeursgroep van het project Open Club Klimmen het predicaat ‘Open Club Limburg’ uitgereikt. Nog zo'n goed voorbeeld van samenwerking in onze Provincie!

Namens de ambassadeursgroep werd het predicaat tijdens een informatiebijeenkomst in ontvangst genomen door diverse toekomstige gebruikers van de Open Club Klimmen.

Ontwikkelingen in Klimmen
De voetbalverenigingen uit Klimmen en Ransdaal zijn in 2013 gefuseerd tot VV Hellas. Bij de fusie werd de wens uitgesproken voor één gezamenlijke accommodatie. De locatie ‘de Schrub’ in Klimmen bleek de meest geschikte locatie. “Naast de fusie van de voetbalvereniging spelen ook nog andere zaken in Klimmen”, aldus verantwoordelijk wethouder Patrick Leunissen van de gemeente Voerendaal. “De basisschool ‘Ummer Clumme’ is verouderd en ook de gymzaal is aan vervanging toe. Daarnaast is het voor de vele verenigingen in Klimmen steeds moeilijker om leden te binden of vrijwilligers te vinden. Ook raken accommodaties verouderd en veranderen de financiële kaders.”

De gemeente Voerendaal en het verenigingsleven in Klimmen hebben de handen ineengeslagen en in 2015 is onder begeleiding door het Huis voor de sport Limburg een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor intensievere samenwerking. Dit is zeer positief ontvangen, de gemeenteraad was enthousiast en het initiatief voor een ‘Open Club’ was geboren.

Locatie de Schrub: Open Club met sport en kindcentrum
Inmiddels liggen er plannen voor de ontwikkeling van de locatie de Schrub in Klimmen waarbij de voetbalvereniging, de tennisvereniging en diverse andere verenigingen gezamenlijk gebruik zullen gaan maken van één nieuw te bouwen accommodatie. Het nieuw te bouwen kindcentrum met een school, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang participeert eveneens in de ‘Open Club’. Het doel is dat er ook sociaal maatschappelijke verbindingen gemaakt worden, waarbij bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen ook terecht kunnen bij de ‘Open Club’. Ook ondernemers zijn bij de initiatieven betrokken en zien kansen om zich aan de Open Club te verbinden. Het voorkeursscenario vergt een stevige investering, zo’n 9,8 miljoen euro. Maar de wethouder gaf tijdens de informatiebijeenkomst aan dat dit bedrag zeker te rechtvaardigen is.

Open Club Limburg predicaat: goed voorbeeld
Ook in Klimmen sluit de ontwikkeling prima aan op de filosofie van Open Club Limburg, dat (sport)verenigingen door samen te werken met elkaar, maar ook met andere maatschappelijke instellingen van elkaar kunnen leren, meer voor elkaar kunnen betekenen en uiteindelijk succesvoller kunnen zijn. Daarbij worden sportaccommodaties en faciliteiten zoveel als mogelijk met elkaar gedeeld. Een uniek project in de gemeente Voerendaal dat zorgt voor verbinding, verrijking en vereniging in Klimmen en daarmee met recht het predicaat ‘Open Club Limburg’ verdient.

www.openclubklimmen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidget Cube Shop Promotion Off Sale
Fidget Cube Shop Products Price
Fidget Spinner
Fidget Cube Shop
Fidget Cube-Color Edition

Ook interessant

Open Club Community

We bouwen aan een Open Club Community. Een platform waar verenigingen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Wat hebben we jullie te bieden?

Lees meer

Partners

Partner worden?