Open club in de praktijk

De Bengele Beweegt Nederweert: vierde Open Club Limburg!

Open Club

Op 26 maart 2017 hebben we aan De Bengele Beweegt in Nederweert het vierde predicaat Open Club Limburg toegekend. Reden? De voorbeeldige samenwerking.

De feestelijke uitreiking door Jack Opgenoord aan voorzitter Niek Creemers vond plaats tijdens de open dag van de basisschool, in het bijzijn van de samenwerkende verenigingen en andere partners. Wethouder Geraats memoreerde de voorbeeldige samenwerking als een perfecte manier voor een dorp om zich te organiseren en voor verenigingen om relevant te blijven. In aansluiting op en in samenwerking met de omgeving. Precies volgens de filosofie van Open Club Limburg.

Voorgeschiedenis
In 2011 heeft voetbalvereniging Merefeldia een toekomstplan voor de omgeving De Bengele in Nederweert opgesteld. Een plan dat ertoe leidde dat de gebruikers van Sportpark De Bengele, variërend van sportvereniging tot basisschool, kinderopvang en schutterij, de handen ineensloegen om samen aan de slag te gaan. Het gezamenlijke doel: denkend vanuit kansen de sportieve omgeving “De Bengele” toekomstbestendig maken. Dit heeft geresulteerd in de stichting “De Bengele Beweegt”.

De stichting “De Bengele Beweegt” kent een sterke organisatiestructuur, bestaande uit een bestuur met afgevaardigden uit zeven sportverenigingen (voetbal, tennis, volleybal, handbal, basketbal, badminton, dynamic tennis) en de basisschool de Bongerd. Vanuit dit bestuur wordt gewerkt aan de gezamenlijk opgestelde visie met vier speerpunten: ‘Een leven lang sporten’, ‘Samen Sterker’, ‘Open omgeving’ en ‘Communicatie’.

Werkgroepen
Voor ieder van deze speerpunten zijn werkgroepen opgesteld met diverse vrijwilligers uit de betrokken verenigingen en organisaties. Daarnaast zijn er nog samenwerkingspartners die op projectniveau hun bijdrage leveren in de werkgroepen. De gemeente Nederweert speelt hierbij een goede faciliterende en adviserende rol. De stichting zet daarbij een combinatiefunctionaris in als professional op het gebied van samenwerking en ontwikkeling.

Resultaten
De samenwerking in De Bengele heeft inmiddels al geleid tot een aantal resultaten. Er is interesse van diverse partijen om zich te vestigen op de Bengele en er zijn organisaties die hun hulp aanbieden om samen een succesvol aanbod in een aantrekkelijke omgeving te realiseren. Vanuit de stichting organiseren de verenigingen en organisaties samen jaarlijks een Beach Event en is er een Sportmix (kennismakingsprogramma met verschillende sporten) voor mensen met een beperking. De opbrengsten van deze activiteiten zorgen weer voor inkomsten voor de stichting die ze kunnen inzetten om de doelen te realiseren.

Hier het persbericht in pdf:
Persbericht De Bengele Beweegt

Vragen? Neem bel of mail Cristan Segers van Open Club Limburg of Niek Creemers van De Bengele Beweegt.
Wie de Open Club gedachte onderschrijft wordt lid van Open Club Limburg en blijft op de hoogte en betrokken!

 

Ook interessant

Open Club Community

We bouwen aan een Open Club Community. Een platform waar verenigingen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Wat hebben we jullie te bieden?

Lees meer

Partners

Partner worden?