Je eigen open club Limburg

Verrijken

Om Open Club te worden én om onze ambities te realiseren, is vaak méér nodig dan wat we al kunnen of weten. Het veranderingsproces organiseren is er al één. En komt er een nieuw activiteitenprogramma, of een nieuw gebouw? Samen met anderen? Dan zijn er veel uitdagingen, maar is er meer mogelijk dan je denkt. Bij het ‘verrijken’ van de Open Club community horen alle thema’s die Open Clubs in wording kundiger maken. Goede voorbeelden hierover delen we, en waar kennis ontbreekt die te verdiepen en aanbieden.

open club Start

Samen doen, samen concreet worden. Open Club Start is voor verenigingen die weten dat een Open Club kans van slagen heeft. Nu alleen nog de eerste stappen zetten.

Wat wil je als vereniging met de Open Club bereiken? Nadat de huidige situatie in kaart is gebracht, kijken we naar welke partijen nodig zijn om de Open Club te realiseren. Deze partijen gaan we informeren en uitnodigen voor een werksessie. Wat is de meerwaarde van de Open Club visie voor alle betrokkenen? We maken de win-win punten helder zodat iedereen ook bereid zal zijn om energie te steken in de samenwerking. Een Open Club startmap met diverse hulpmiddelen om verdere stappen te doorlopen en een evaluatie na zes maanden waarborgen de voortgang.

open club Programma

Welke activiteiten kun je als Open Club aanbieden? Waar hebben de mensen in de omgeving behoefte aan? Het programma kan bestaan uit sport maar ook uit andere activiteiten zoals cultuur, natuur of welzijn, zowel georganiseerd in verenigingsverband als ongeorganiseerd. Programmering (wat willen. kunnen en gaan we doen?) is vaak de belangrijkste vraag als je samen je sportomgeving wil opwaarderen. Daarmee gaan we pas eventuele bouwplannen concretiseren. De beste praktijkvoorbeelden weten dat.

open club Beheer & Exploitatie

Hoe bereken je de exploitatiekosten van een accommodatie, op welke manieren kun je deze kosten beheersbaar houden? En kun je deze accommodatie over 10 tot 20 jaar nog steeds exploiteren en beheren? Is het mogelijk om als Open Club te werken met een parkteam? Zo kun je de kantine delen en beheren met diverse verenigingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, vrijwilligers, stagiaires en professionals samenbrengen voor gezamenlijk parkbeheer.

IKL, Kragten en Huis voor de Sport organiseren binnenkort een aantal werksessies over Beheer en Exploitatie, waarin we leren over trends, goede voorbeelden delen en aan de slag gaan. De sessies zijn bedoeld voor verenigingen en sportomgevingen (samenwerkende verenigingen). Houd de website en social media in de gaten!

open club Organisatie

Een goede taak- en rolverdeling is een must om de opzet van een Open Club te laten slagen. Een Open Club is vaak een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen, organisaties en gemeente en is daarbij een mengelmoes van vrijwilligers en professionals. Wie neemt welke rol op zich, welke organisatievorm wordt gekozen, hoe wordt concreet de taakverdeling? Hoe betrekken we andere partijen zoals scholen, zorg, cultuur en welzijn hierin? Allemaal belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Onze praktijkvoorbeelden laten zien wat er nodig is.

open club Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds vaker toegepast om accommodaties, materialen of duurzaamheidsmaatrelingen gefinancierd te krijgen. Het stimuleert een aanpak waarbij initiatiefnemers niet alleen geld inzamelen maar actief betrokken “community’s opbouwen”. Steeds vaker ook in de sport! In juni 2016 organiseerde Huis voor de Sport een workshop crowdfunding in samenwerking met SponsorVisie. In 2017 staat een vervolg op het programma. Houd de website en social media in de gaten!

open club Fusie

Een fusie is een middel om een betere positie te verkrijgen en zo de continuïteit op de lange termijn te waarborgen. Vaak komt een fusie voort uit een samenwerking tussen een of meerdere verenigingen. Visie en strategie is hierbij van belang, maar het proces en de mensen zijn voor ons net zo belangrijk wil een fusie slagen. We werken dan ook altijd met drie pijlers: inhoud, proces en mensen. Er komen veel zaken bij een fusie kijken. Cultuur en geschiedenis is van invloed, maar ook het openbaar karakter speelt mee. We hebben de afgelopen jaren diverse clubs geholpen bij hun fusietraject, ervaringen die we meenemen bij een Open Club Fusie.

open club Accommodatie

Limburg heeft een overschot aan accommodaties. Hoe kunnen ruimten beter ingezet worden? En wat kan eventueel gedaan worden met ruimten die overblijven? Hoe kunnen we accommodaties verduurzamen? We kunnen capaciteit berekeningen doen en kijken naar multifunctionele oplossingen voor accommodaties. Ook kunnen we inzoomen op investeringen in zonnepanelen of kleinere aanpassingen om de duurzaamheid te vergroten.

Ook interessant

Verbinden

open club Scan
open club Inspiratie
open club Op maat

Lees Meer

Verenigen

open club Communicatie
open club Community

Lees Meer

Open Club Community

We bouwen aan een Open Club Community. Een platform waar verenigingen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Wat hebben we jullie te bieden?

Lees meer

Partners

Partner worden?